Rekonstrukce stávajícího objektu

Rekonstrukce objektu, který se skládá z původního uličního domu, spojo­vacího krčku a novodobého dvorního domu, probíhal v několika fázích. Nejdříve bylo potřeba objekty odlehčit vybouráním nenosných konstrukcí. Poté byla provedena statická bourání a současně bylo vytvořeno pro nově budovaný suterén pod spojovacím krčkem velké množství podchycovacích a zajišťovacích prací a konstrukcí. V průběhu těchto prací byl dodatečně podsklepen i původní dvůr vedle spojovacího krčku. Po dokončení železobetonu nového suterénu bylo nutné vytvořit zvýšení nadpraží nad vchodem do recepce ze dvora, po celé délce dvora.

Zdroj dynamické sekce: Rekonstrukce hotelu Essence (Fotogalerie)